TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Kancelaria Finfocus

  • Całkowite oddłużenie (umorzeniu nie podlegają zobowiązania alimentacyjne, grzywny, świadczenia zasądzone w sprawach karnych)
  • Zawieszenie postępowań egzekucyjnych już od dnia ogłoszenia upadłości (umorzenie po uprawomocnieniu się postępowania o ogłoszenie upadłości)
  • Dokonanie częściowej spłaty długów w ramach planu spłat ustalonego indywidualnie przez sąd wg Twoich możliwości zarobkowych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
  • Jeśli upadający w momencie ogłoszenia upadłości jest właścicielem lokalu/domu to ze sprzedaży jego nieruchomości ma możliwość otrzymania kwoty na wynajem innego lokalu przez maks. 24 miesiące
  • Możliwość zawarcia układu z wierzycielami
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane